Maastrichterweg 245

Vastgesteld bestemmingsplan Maastrichterweg 245

Vastgesteld: 28 mei 2015

Onherroepelijk: 23 juli 2015

 

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan gaat uit van de realisatie van de uitbreiding van het bestaande bedrijf voor het opleiden van de jonge paarden tot sportpaarden. De uitbreiding biedt onder andere ruimte aan een extra rijhal, een stapmolen, een paardenstal met (quarantaine)boxen en de daarbij behorende (parkeer)voorzieningen, (groen)inrichting en  infrastructuur. Dit alles in samenhang met een robuuste landschappelijke inrichting.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld omdat de provincie Noord Brabant heeft ingestemd met de wijziging van de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur (EHS) en dat de begrenzing van de EHS is aangepast in de Verordening Ruimte. Het bestemmingsplan is hier op aangepast.


 

Klik hieronder op het betreffende deel van het bestemmingsplan om dit in te zien:


Het bestemmingsplan is in te zien via de landelijke website  www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik hier om rechtstreeks naar het plan te gaan.

 

nformatie

Informatie met mondelinge toelichting over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Daarvoor dient echter vooraf (telefonisch) een afspraak gemaakt te worden via telefoon 040-2083665.