Voorbereidingsbesluit De Hazelaar Afdrukken

Voorbereidingsbesluit De Hazelaar

Op 23 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Valkenswaard besloten om een voorbereidingsbesluit te nemen voor (delen van) De Hazelaar, Mahonia, Azalea, Hortensia, Jasmijn, Akeleilaan,  Gaspeldoornlaan en de Koningsvaren (hierna De Hazelaar e.o.).


Voor het gebied De Hazelaar e.o. wordt een bestemmingsplan voorbereid. Het gebied is afgebakend, zoals vervat op tekening nr. NL.IMRO.0858.VBdehazelaareo-VA01. Het voorbereidingsbesluit vervalt indien:

  • niet binnen één jaar na datum van inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit een ontwerp voor een bestemmingsplan voor het onderhavige gebied ter inzage is gelegd;
  • op het moment dat het voorbereidingsbesluit wordt ingetrokken.

Het doel van het voorbereidingsbesluit is om het gebied te beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen.

Klik hieronder om bijgevoegde stukken in te zien:

Het voorbereidingsbesluit is tevens digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik HIER om rechtstreeks naar het plan te gaan. Daarnaast is het besluit in te zien:

  • op de digitale schermen in de hal van het gemeentehuis;
  • via de computers bij de bibliotheek aan de Hofnar 12 en bij ontmoetingscentrum De Belleman in Dommelen;
  • op de digitale informatiezuil in het Dorpshuis van Borkel en Schaft.

Tegen het voorbereidingsbesluit kan ingevolge artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar worden gemaakt en beroep worden aangetekend.

Informatie met mondelinge toelichting over het voorbereidingsbesluit is te verkrijgen bij team Ruimtelijk Beleid en Projecten, cluster Ruimtelijke ordening. Daarvoor dient echter vooraf (telefonisch) een afspraak gemaakt te worden via telefoon 040 – 20 83 678.