Bestemmingsplan Kluizerdijk 92 Afdrukken

Onherroepelijk bestemmingsplan Kluizerdijk 92

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat het bestemmingsplan 'Kluizerdijk 92' op 4 augustus 2016 in werking is getreden en onherroepelijk is geworden (NL.IMRO.0858.BPkluizerdijk92-VA01).

Aan de Kluizerdijk 92 was voorheen een intensieve veehouderij gevestigd. Dit bedrijf is beŽindigd als gevolg van een specifieke beŽindigingsovereenkomst tussen het bedrijf en de provincie. In deze regeling is vastgelegd dat de locatie een passende herbestemming dient te krijgen. Hiervoor heeft de eigenaar een verzoek om wijziging van het bestemmingsplan ingediend. Dit bestemmingsplan gaat uit van een kleiner bouwvlak, het verwijderen van de aanduiding Ďintensieve veehouderijí en specifieke bouwvoorschriften.

 

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan is te raadplegen via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl

Hieronder vindt u de volgende stukken:

 

Klik om HIER rechtstreeks naar het plan te gaan.

 

Informatie

Verkrijgen van informatie met mondelinge toelichting is mogelijk bij de afdeling Ruimtelijk Beleid en Projecten. Daarvoor dient echter vooraf (telefonisch) een afspraak gemaakt te worden via telefoon (040) 208 3635.