Wijzigingsplan Zeelberg 41a Afdrukken

Onherroepelijk wijzigingsplan Zeelberg 41a  

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat het wijzigingsplan “Zeelberg 41a” (NL.IMRO.0858.WPzeelberg41-VA01) op 28 juli 2016 in werking is getreden en onherroepelijk is geworden. 

 

Terinzagelegging

Het wijzigingsplan is te raadplegen via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hieronder vindt u de volgende stukken:

 

Klik om HIER rechtstreeks naar het plan te gaan.

Informatie

Verkrijgen van informatie met mondelinge toelichting betreffende het wijzigingsplan is mogelijk bij de afdeling Ruimtelijk Beleid en Projecten. Daarvoor dient echter vooraf (telefonisch) een afspraak gemaakt te worden via telefoon (040) 208 3444.