Bestemmingsplan Plataanlaan Afdrukken

Bestemmingsplan Plataanlaan e.o.

Vastgesteld:
Onherroepelijk:

Het bestemmingsplan ‘Plataanlaan e.o.’ omvat de woonpercelen aan de Plataanlaan, de Acacialaan, Merendreef, Dennenlaan, De Els, De Smelen en de Bosstraat in de wijk Turfberg in het noorden van de kern Valkenswaard.

Het bestemmingsplan heeft als doel om de bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling. Daarnaast is het bestemmingsplan bedoeld om in de gehele gemeente uniformiteit en rechtsgelijkheid in de bouw- en gebruiksmogelijkheden aan te brengen.Klik hieronder op het betreffende deel van het bestemmingsplan om dit in te zien:


Klik HIER om rechtstreeks naar het plan te gaan. 

Informatie
Informatie over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel vooraf een afspraak maken via de website of telefonisch 040-2083444.