Uitgebreide omgevingsvergunning Barentszstraat 2 Afdrukken

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning Barentszstraat 2

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken op grond van art. 2.1, 2.10 en 2.12 Wabo en bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor het bouwen van 14 woningen aan de Barentszstraat 2, 5554PN.  

 

Nummer: OV 2014.0251             IMRO: NL.IMRO.0858.OVbarentszstraat2-VA01

 

 

Ter inzage legging

De aanvraag, de beschikking met de bijbehorende stukken liggen met ingang van datum 28 april 2016 gedurende zes weken (tot en met 8 juni 2016) ter inzage in het gemeentehuis en is op afspraak in te zien bij het omgevingsloket van het gemeentehuis (040-2083444). De aanvraag met bijbehorende stukken kunt u ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hieronder vindt u de volgende stukken:

De digitale versie gaat vanaf 1 januari 2010 boven de analoge versie, aan de analoge versie kunnen geen rechten worden ontleend. De digitale versie kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik HIER om rechtstreeks naar het plan te gaan.

Beroep

Beroep kan worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop de vergunning is gepubliceerd (dus t/m 8 juni). Het beroepschrift dient te worden gericht aan Rechtbank Oost-Brabant sector bestuursrecht, Postbus 90.125 5200 MA s-Hertogenbosch. Als u wilt dat de werking van het besluit wordt uitgesteld, dient u een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in s-Hertogenbosch (Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch) of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (hiervoor is een elektronische handleiding (DigiD) nodig) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Wilt u beroep instellen tegen de verleende omgevingsvergunning? Dat kunnen belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat ze geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Informatie 

Voor nadere informatie over de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met mevrouw B. Kielen, telefoonnummer 040-2083444, e-mailadres Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spam bots, u heeft Javascript nodig om het te bekijken