Bestemmingsplan Veegplan binnen bebouwde kom Afdrukken

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Veegplan binnen bebouwde kom 

Vastgesteld: 24 november 2016

Onherroepelijk: 23 februari 2017

In de afgelopen jaren heeft de gemeenteraad, in het kader van het actualisatietraject voor bestemmingsplannen, diverse bestemmingsplannen vastgesteld voor het stedelijk gebied van Valkenswaard. In de periode na vaststelling van deze bestemmingsplannen zijn verschillende vrijstellingen verleend en in een aantal plannen zijn onvolledigheden en omissies geconstateerd. Daarnaast worden nieuwe ontwikkelingen meegenomen. Het bestemmingsplan is opgesteld om de vrijstellingen planologisch te verankeren, omissies te herstellen, een aantal cultuurhistorisch waardevolle panden te voorzien van een beschermende regeling en nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. 

 

 

Procedure

Het plan is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en de website www.ruimtelijkeplannen.nl .

U kunt de plannen gedurende openstellingstijden ook inzien:

  • op de digitale schermen in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15;
  • via de computers bij de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard en bij ontmoetingscentrum De Belleman aan Het Bruninckxdal 2 in Dommelen;
  • op de digitale informatiezuil in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft. 

Tevens vindt u hieronder de volgende stukken:

Klik om HIER rechtstreeks naar het plan te gaan 

 

Informatie

Informatie met mondelinge toelichting over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij team Ruimtelijke Projecten en Beleid. Daarvoor dient echter vooraf (telefonisch) een afspraak gemaakt te worden via telefoon 040-2083444.