Maastrichterweg 11 Afdrukken

Vastgesteld bestemmingsplan Maastrichterweg 11

Vastgesteld: 24 september 2015
Onherroepelijk

Bekendmaking artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat het op 24 september 2015 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Maastrichterweg 11’ (NL.IMRO.0858.BPmaastrichtrwg11-VA01) ter inzage ligt. 

Plan
Met het bestemmingsplan Maastrichterweg 11 wordt de bestemming aan de Maastrichterweg 11 gewijzigd van ‘Bedrijf’ naar ‘Horeca’. Uit de regels blijkt dat binnen deze  bestemming horeca 1 (winkel gebonden horeca), horeca 2 (restaurants en hotels) en een vergaderaccommodatie zijn toegestaan. De huidige plannen gaan uit van maximaal 50 hotelkamers, een restaurant en een vergaderaccommodatie. De bouwplannen hebben een maximale hoogte van 7 meter, met een hoogteaccent van 9 meter. Daarnaast kan een deel van het huidige pand blijven staan o.a. voor de opslag en de stalling van fietsen. Binnen het plangebied is er ruimte gereserveerd voor een groene aankleding en voldoende parkeerplaatsen.

 


Klik hieronder op het betreffende deel van het bestemmingsplan om dit in te zien:


Klik HIER om rechtstreeks naar het plan te gaan.

Informatie

Informatie met mondelinge toelichting over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Daarvoor dient echter vooraf (telefonisch) een afspraak gemaakt te worden via telefoon 040-2083665.