Zeelberg 21 Afdrukken

Vastgesteld bestemmingsplan Zeelberg 21

Vastgesteld: 23 april 2015
Onherroepelijk: 23 juli 2015

 

Het bestemmingsplan betreft een kleine wijziging van het huidige bestemmingsplan 'Zeelberg 21'. De reden hiervoor is de aanhouding van de beroepszaak op 26 februari 2015 van de Raad van State. Voor Zeelberg 21 is een oplossing gezocht voor het bouwwerk waarin wordt gewoond en voor het bouwwerk dat als hobbyruimte fungeert. Er is een zogenaamde uitsterfconstructie opgenomen. Dit betekent dat het noordoostelijke bouwwerk tijdelijk gebruikt mag worden voor bewoning en het zuidwestelijke bouwwerk tijdelijk als hobbyruimte gebruikt mag worden door twee personen. De Raad van State heeft het niet nodig geacht om bij de voorbereiding van het nieuwe besluit de procedure van afdeling 3.4 van de Awb te doorlopen.

Wijzigingen

Bestemmingsplan 'Zeelberg 21', betreft een wijziging van het bestaande bestemmingsplan ‘Zeelberg 21’ op die manier dat een tweede gebruiker ook gebruik kan maken van het tijdelijk wonen en bewoning van de woning en tijdelijk gebruik van de schuur als hobbyruimte op het perceel dat kadastraal bekend staat als Valkenswaard, sectie I, nr. 257 en plaatselijk bekend als Zeelberg 21.

 

Aan de digitale versie gaat vanaf 1 januari 2010 boven de analoge versie, aan de analoge versie kunnen geen rechten worden ontleend. De digitale versie kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik HIER om rechtstreeks naar het plan te gaan.

Tevens vindt u hieronder de volgende stukken:

 

Informatie
Informatie over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel vooraf een afspraak maken via de website of telefonisch 040-2083444.