Bestemmingsplan Carolusdreef 140-146 Afdrukken

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Carolusdreef 140-146 

Vastgesteld: 29 januari 2015

Onherroepelijk: 23 april 2015

 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Carolusdreef 140/142 tot en met 146. Dit bestemmingsplan heeft als doel om de bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn.


Klik hieronder op het betreffende deel van het bestemmingsplan om dit in te zien:


De digitale versie is te raadplegen via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik hier om direct naar het plan te gaan.

Informatie
Informatie met mondelinge toelichting over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Daarvoor dient echter vooraf (telefonisch) een afspraak gemaakt te worden via telefoon 040-2083678.