Maastrichterweg 255 Afdrukken

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Maastrichterweg 255

Vastgesteld: 29 januari 2015

Onherroepelijk: 23 april 2015

 

Het bestemmingsplan gaat uit van de realisatie van een manege, bed & breakfast en restaurant op het perceel Maastrichterweg 255. Tevens worden de bestaande stallen gesloopt en wordt een tweede rijhal met buitenbakken gerealiseerd. De woning en de winkel blijven gehandhaafd, met dien verstande dat de winkel een nieuwe plek krijgt binnen het plangebied.

Klik hieronder op het betreffende deel van het bestemmingsplan om dit in te zien:

 

De digitale versie is te raadplegen via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik hier om direct naar het plan te gaan.

Informatie

Informatie met mondelinge toelichting over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Daarvoor dient echter vooraf (telefonisch) een afspraak gemaakt te worden via telefoon 040-2083678.