Structuurvisie deel B Afdrukken

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Valkenswaard op 28 november 2013 op grond van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening de Structuurvisie Valkenswaard deel B nieuwe stijl heeft vastgesteld.

De gemeenteraad van Valkenswaard heeft op 2 juli 2012 de Structuurvisie Valkenswaard, deel A nieuwe stijl vastgesteld. Dit deel van de structuurvisie dient als ruimtelijk toetsingskader en als visie op hoofdlijnen gericht op de lange termijn. Deel A van de structuurvisie formuleert niet alleen de ontwikkelingskoers voor de lange termijn, maar biedt tevens het casco voor concrete projecten en plannen. Het is dus een toetsingskader, maar tegelijkertijd ook een inspiratiekader voor ruimtelijke ontwikkelingen.

Het ruimtelijk-functioneel programma van deel A is (financieel) uitgewerkt in deel B van de structuurvisie: de uitvoeringsparagraaf.

De vastgestelde documenten kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.
De stukken zijn ook te downloaden door op de volgende links te klikken

 

De Structuurvisie Valkenswaard, deel B ligt tijdens openingstijden ook ter inzage in:

  • de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard, De Hofnar 15;
  • de leeszaal van de openbare bibliotheek, De Hofnar 12;
  • het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55;
  • De Belleman, in Dommelen, Bruninckxdal 2.

 

De Structuurvisie Valkenswaard, deel B treedt in werking daags na publicatie.