Gertrudisdal-Norbertusdreef Afdrukken

Bestemmingsplan Gertrudisdal-Norbertusdreef

Vastgesteld: 19 december 2013
Onherroepelijk: 9 juli 2014

De ontwikkeling op de hoek Gertrusdal-Norbertusdreef gaat uit van de realisatie van maximaal 16 grondgebonden woningen. De bedrijfswoning van de voormalige  bedrijfsbebouwing van Bouwbedrijf Baken vormt onderdeel van het plan en blijft gehandhaafd. Het ontwerp gaat uit van 12 twee-onder-een-kapwoningen, 2 vrijstaande woningen en een flexibel in te vullen perceel met de mogelijkheid voor een vrijstaande woning of een twee-onder-een-kapwoning.

Klik hieronder op het betreffende deel van het bestemmingsplan om dit in te zien:

 

Het bestemmingsplan is in te zien via de landelijke website  www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik hier om rechtstreeks naar het plan te gaan. Aan de papieren exemplaren kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie
Informatie over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel vooraf een afspraak maken via de website of telefonisch 040-2083444.