Eksterlaan Afdrukken

Bestemmingsplan Eksterlaan

Vastgesteld: 2 oktober 2014
Onherroepelijk: 


Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Eksterlaan 1 tot en met 12 en Eindhovenseweg 225. Dit bestemmingsplan heeft als doel om de bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn.  Klik hieronder op het betreffende deel van het bestemmingsplan om dit in te zien:


Informatie 
Informatie over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel vooraf een afspraak maken via de website of telefonisch 040-2083444.