Vastgesteld exploitatieplan Lage Heide, wonen, 2e herziening Afdrukken

Lage Heide, wonen  vastgesteld exploitatieplan, 2e herziening

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 26 november 2015 het exploitatieplan “Lage Heide wonen, 2e herziening” vastgesteld is.

De kaders voor de ontwikkeling zijn weergegeven in het onherroepelijke bestemmingsplan “Lage Heide wonen”. Een exploitatieplan geeft gemeenten mogelijkheden om kosten te verhalen en aanvullende eisen te stellen bij nieuwbouw.

 

Vastgesteld exploitatieplan

In hoofdlijnen wordt in het onderhavige exploitatieplan het volgende bepaald:

·         de voorgestelde fasering van uitgifte van gronden;

·         de situering van de geplande sociale woningbouw;

·         de situering van de geplande kavels ten behoeve van particulier opdrachtgeverschap;

·         kwaliteitseisen ten aanzien van bouw- en woonrijpwerkzaamheden;

·         de inbrengwaarde van de gronden;

·         de berekeningsmethodiek voor de in rekening te brengen kosten voor grondeigenaren.

 

Klik hier om het exploitatieplan in te zien.

 

Informatie

Informatie met mondelinge toelichting op de 2e herziening van het  vastgestelde exploitatieplan kunt u krijgen bij het team Ruimtelijk Beleid en Projecten. Daarvoor moet u wel vooraf (telefonisch) een afspraak maken op nr. 040-2083612.