Maastrichterweg 51 (brandweerkazerne) Afdrukken

Vastgesteld projectafwijkingsbesluit Maastrichterweg 51

De gemeente Valkenswaard wenst graag de bouw van een nieuwe brandweerkazerne aan de Maastrichterweg 51 in Valkenswaard. De huidige kazerne is sterk verouderd en met een nieuwe kazerne kan aan de (bouwkundige) eisen van deze tijd voldaan worden. Tevens wordt de huidige versnippering van ruimtes (kazerne en kantoorruimte gescheiden) opgelost door één nieuw gebouw te maken. De nieuwe brandweerkazerne wordt naast de huidige locatie direct aan de Maastrichterweg gesitueerd met daarachter een parkeer- cq. oefenterrein.Klik hieronder op het betreffende deel van het ontwerp projectafwijkingsbesluit om dit in te zien:

 

Ter inzage legging
Het vastgestelde projectafwijkingsbesluit ligt met ingang van 4 juli 2013 gedurende zes weken ter inzage (tot en met 14 augustus 2013). Het plan is te raadplegen via de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl klik hier om rechtstreeks naar het plan te gaan. 

Tevens liggen er exemplaren van het projectafwijkingsbesluit ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15;
  • in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12;
  • bij het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55.

 

Beroep
Tegen een verleende uitgebreide omgevingsvergunning is het mogelijk om beroep in te stellen tot uiterlijk 6 weken vanaf de dag na de ter inzage legging, bij de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA, 's-Hertogenbosch. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.
De mogelijkheid om beroep in te stellen tegen de verleende vergunning bestaat voor:

  • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen bij de gemeente naar voren hebben gebracht.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch.

Informatie
Voor nadere informatie over de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de heer N. Sharifi, telefoonnummer 040-2083464, e-mailadres Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spam bots, u heeft Javascript nodig om het te bekijken