Geenhovensedreef 20 - 22 Afdrukken

Bestemmingsplan Geenhovensedreef 20 - 22

Vastgesteld: 20 december 2012
Onherroepelijk: 4 april 2013

De ontwikkeling aan de Geenhovensedreef 20-22 bestaat uit de realisatie van diverse woningen in verschillende prijsklassen ter vervanging van een deel van de momenteel aanwezige fabriekspanden. Het westelijke fabriekspand blijft behouden, omdat deze cultuurhistorische waarde heeft. Dit fabriekspand wordt verbouwd en krijgt een woonfunctie. De andere woningen betreffen nieuw te realiseren woningen. Het programma ziet er als volgt uit: acht tot elf woningen in het bestaande westelijke fabriekspand, elf woningen aan het park, twee woningen aan de Geenhovensedreef en vier tweekappers aan de Fazantlaan.

Klik hieronder op het betreffende deel van het bestemmingsplan om dit in te zien:


Informatie
Informatie over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel vooraf een afspraak maken via de website of telefonisch 040-2083444.