Venbergseweg 34 Afdrukken

Vastgesteld bestemmingsplan Venbergseweg 34

De ontwikkeling betreft de realisatie van één bedrijfswoning en de omzetting van een agrarische bestemming naar een bedrijfsbestemming, specifiek een loonwerkbedrijf. Het bestemmingsplan 'Venbergseweg 34' is op 2 juli door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld.

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

  • de goot- en bouwhoogte van de bedrijfswoning;
  • de bouwhoogte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen;

 


Klik hieronder op het betreffende deel van het bestemmingsplan om dit in te zien:


Voor meer informatie kijk op de landelijke website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/, klik hier om rechtstreeks naar het plan te gaan.

Informatie
Informatie met mondelinge toelichting over het bestemmingsplan is te verkrijgen via klanten contact centrum. Daarvoor dient echter vooraf een afspraak gemaakt te worden via de website of telefonisch 040-2083444.