Rijt 2 Afdrukken


Bestemmingsplan Rijt 2

Het plan betreft het vergroten van het kruisgebouw ten behoeve van  Zuidzorg aan de Rijt 2 te Valkenswaard. Gezien de beperkte mogelijkheden op het  betreffende perceel en om voor de buurt het groene karakter van het gebied te bewaren, wordt uitgegaan van de toevoeging van n extra bouwlaag. Daarnaast worden er extra parkeervoorzieningen gerealiseerd. Het bestemmingsplan Rijt 2 is op 1 maart 2012 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgesteld. Op 26 april 2012 is het bestemmingsplan inwerking getreden en onherroepelijk geworden.
Klik hieronder op het betreffende deel van het bestemmingsplan om dit in te zien:

 

Informatie
Informatie over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel vooraf een afspraak maken via de website of telefonisch nr. 040-2083444.