Lage Heide wonen, vastgesteld Afdrukken

Lage Heide wonen, onherroepelijk

Het bestemmingsplan 'Lage Heide wonen' gaat over het dorps- en landelijk woonmilieu ten zuiden van Dommelen. In dit plan zijn ongeveer 330 woningen, een woonwagenstandplaats en een corsobouwplaats (seizoensgebonden) gepland. Voor het natuurdeel inclusief het landgoed is een apart uitwerkingsplan opgesteld en vastgesteld. Het bestemmingsplan 'Lage Heide wonen’ is op 7 juli 2011 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld en vervolgens op 21 november 2011 in werking getreden. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 6 juni 2012 (kenmerk: 201110001/1/R3). De ingediende beroepen zijn hierbij respectievelijk niet-ontvankelijk c.q. ongegrond verklaard. Gelijktijdig met het bestemmingsplan is ook het exploitatieplan 'Lage Heide, wonen' onherroepelijk geworden.

 


Volledigheidshalve kan gemeld worden dat het bestemmingsplan ook beschikbaar is op www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik hier om direct naar het bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl te gaan. 

Klik hieronder op het betreffende deel van het bestemmingsplan om dit in te zien:

 

Bijlagen:

 

Bijlagen bij het vastgestelde bestemmingsplan Lage Heide Wonen d.d. 7 juli 2011:


    Informatie
    Informatie met mondelinge toelichting op het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Daarvoor moet u wel vooraf (telefonisch) een afspraak maken op nummer 040-2083612 of 2083694.