Waalreseweg- Hazelaar Afdrukken

Bestemmingsplan Nieuwe Waalreseweg Ė Hazelaar

Het plan betreft het oprichten van 12 grondgebonden woningen. De woningen worden georiŽnteerd aan de Nieuwe Waarseweg, de Hazelaar en de Sleutelbloem. Op de locatie is momenteel nog een garagebedrijf gevestigd en staat er een vrijstaande woning. Het bestemmingsplan 'Nieuwe Waalreseweg - Hazelaar' is op 24 november 2011 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld. Op 26 januari 2012 is het bestemmingsplan inwerking getreden en onherroepelijk geworden.Wijziging
In de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan was de volgende zin opgenomen: "Aan de Nieuwe Waalreseweg zal een inrit behouden blijven voor de bestaande toegang tot het perceel Sleutelbloem 13." Deze regel is bij de vaststelling uit de toelichting verwijderd.

Klik hieronder op het betreffende deel van het bestemmingsplan om dit in te zien:


Informatie
Informatie over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel vooraf een afspraak maken via de website of telefonisch nr. 040-2083444.