Bestemmingsplan Dommelkwartier Afdrukken


Bestemmingsplan Dommelkwartier


Vastgesteld: 31 januari 2013

Onherroepelijk:
Deels vernietigd door ABRS: 16 oktober 2013, deel Dommelkwartier, Weebree en Hoppenbrouwers en exploitatieplannen Weegbree en Hoppenbrouwers

Deels onherroepelijk: 16 oktober 2013, deel Dommelkwartier, Dommeldal

Bestemmingsplan Dommelkwartier richt zich op de integrale ontwikkeling van het gebied tussen Dommelen en Valkenswaard, ter hoogte van de wijk ’t Gegraaf. Het gebied kent een totale oppervlakte van circa 50 hectare. Naast een duurzame inrichting van circa 40 hectare van het beekdal van de Dommel ter plaatse ten behoeve van natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie, is binnen plan Dommelkwartier de realisatie van circa 206 woningen beoogd. Deze woningen, die qua categorieën variëren, worden verdeeld over 2 deellocaties. In de locatie Weegbree zijn 126 woningen geprojecteerd. Deellocatie Hoppenbrouwers biedt ruimte voor 80 woningen. Op de hoek Lijsterbeslaan-Nieuwe Waalreseweg wordt een kantoorgebouw ontwikkeld, alsmede een toereikende verkeersoplossing. Het bestemmingsplan is op 31 januari 2013 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld. 
 
Bestemmingsplan Dommelkwartier deels in werking na uitspraak Raad van State
Tegen het bestemmingsplan Dommelkwartier en de exploitatieplannen Hoppenbrouwers en Weegbree is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS). Op 16 oktober 2014 is bij uitspraak van de ABRS het bestemmingsplan Dommelkwartier deels vernietigd. Het bestemmingsplan is voor de woongebieden Hoppenbrouwers en Weegbree vernietigd. De voornaamste reden voor de vernietiging was de discripantie tussen de regels in de Verordening ruimte van de provincie. De invulling voor ‘integratie stad-land’ kon niet  samen met de belangen van de ‘groen-blauwe mantel’ worden verenigd.

Vervolgtraject
Na de uitspraak van de ABRS is de ontwikkelaar samen met de gemeente gaan werken aan
een reparatie van het bestemmingsplan. De gemeente heeft de ontwikkelaar gevraagd een
een aangepast bestemmingsplan op te stellen. Naast een nieuw ontwerpbestemmingsplan,
worden ook nieuwe exploitatieplannen opgesteld. Zodra deze plannen concreet zijn zullen zij
opnieuw ter inzage worden gelegd.
Klik hieronder op het betreffende deel van het bestemmingsplan om dit in te zien:


Het bestemmingsplan is eveneens in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl klik hier om rechtstreeks naar het plan te gaan.

Informatie
Informatie over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel vooraf een afspraak maken via de website of telefonisch 040-2083444.