Exploitatieplan Kerkakkerstraat Afdrukken

Exploitatieplan Kerkakkerstraat

Het exploitatieplan ‘Kerkakkerstraat' is op 29 juni 2011 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld en vervolgens op 27 september 2011 in werking getreden. Het exploitatieplan is op 6 januari 2012 onherroepelijk geworden.

 


Het plan betreft een herontwikkeling ten behoeve van de bouw van 37 grondgebonden woningen. De huidige bebouwing in het plangebied bestaat uit een bedrijfsverzamelgebouw. Daarnaast is er een speelterrein en een bosperceeltje gelegen. De kaders voor de herontwikkeling zijn weergegeven in gewijzigd vastgestelde bestemmingplan Kerkakkerstraat.

  • Informatie
  • Informatie op het exploitatieplan kunt u krijgen bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Daarvoor moet u wel vooraf (telefonisch) een afspraak maken op nr. 040-2083435.