Dommelen 2009 Afdrukken

Dommelen 2009
Op deze pagina vindt u documenten van het bestemmingsplan “Dommelen 2009”.

Vastgesteld: 1 juli 2010
Onherroepelijk: 22 februari 2012

Het bestemmingsplan geeft een nieuw planologisch kader voor de kern Dommelen en omvat de zes deelgebieden Keersopperbeemden, Schepelweijen, Brouwershof, Agnetendal, Brouwerij en omgeving en Oud Dommelen.

 

Het plan draagt hoofdzakelijk het karakter van een conserveringsplan. Dit houdt in dat de bestaande bebouwde en onbebouwde omgeving zoveel mogelijk in het plan wordt weergegeven. In het plangebied worden in principe geen stedenbouwkundige en ruimtelijke veranderingen voorzien.

Bestemmingsplan "Dommelen 2009" bestaat uit zes deelgebieden. Deze deelgebieden zijn:

1.        Keersopperbeemden
2.        Schepelweijen
3.        Brouwershof
4.        Agnetendal
5.        Brouwerij & omgeving
6.        Oud Dommelen

 

Door te klikken op een van de bovenvermelde deelgebieden wordt u automatisch geleid naar de betreffende plankaart voor dat deelgebied (PDF documenten).

Daarnaast kunnen de Overzichtskaart (PDF document), de Legenda (PDF document), de Toelichting en regels (PDF document) met externe Bijlage 3 (PDF document), het Raadsbesluit (PDF document), de Amendementen(PDF document), Nota van zienswijzen (PDF document) en Kaartfragmenten A t/m K (PDF document) geraadpleegd worden. Door te klikken op de vet aangegeven tekst wordt u automatisch geleid naar de betreffende documenten.

Informatie
Informatie over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel vooraf een afspraak maken via de website of telefonisch 040-2083444.