Bestemmingsplan Kerkakkerstraat Afdrukken

Bestemmingsplan Kerkakkerstraat

Vastgesteld: 29 juni 2011
Onherroepelijk: 15 februari 2012

Het bestemmingsplan ‘Kerkakkerstraat’ betreft een herontwikkeling in de kern Dommelen. Het plangebied biedt ruimte aan 37 grondgebonden woningen, waaronder 9 patiowoningen, en de daarbij behorende openbare ruimte (groen en verkeer).

Het bestemmingsplan is in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl klik hier om rechtstreeks naar het plan te gaan. 

Klik hieronder op het betreffende deel van het bestemmingsplan om dit in te zien:


Informatie
Informatie over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel vooraf een afspraak maken via de website of telefonisch 040-2083444.