Waalreseweg Rede Afdrukken

Vastgesteld bestemmingsplan Waalreseweg Rede

Het plangebied bestaat uit het voormalige NV Rede terrein aan de Waalreseweg. Het plangebied biedt ruimte aan 81 woningen (wonen), waarvan 17 grondgebonden woningen en 64 appartementen en de daarbij behorende openbare ruimte (groen en verkeer). Het bestemmingsplan is in de raadsvergadering van 27 januari 2011 gewijzigd vastgesteld. Op 7 april 2011 is het bestemmingsplan in werking getreden. Het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk, omdat er beroep is ingesteld tegen het besluit om het bestemmingsplan vast te stellen.

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

  1. de toelichting aan te passen aan het recent provinciaal beleid;
  2. de naam van het bestemmingsplan, o.a. genoemd in artikel 1, te wijzigen van (voor)ontwerp naar vastgesteld bestemmingsplan;
  3. het bestemmingsplan aan te passen aan de recente wetgeving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

 

Klik hieronder op het betreffende deel van het voorontwerp bestemmingsplan om dit in te zien:


Voor meer informatie kijk op de landelijke website http://www.ruimtelijkeplannen.nl of via de volgende link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0858.BPwaalresewegrede-VA01Informatie
Informatie met mondelinge toelichting over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Daarvoor dient echter vooraf (telefonisch) een afspraak gemaakt te worden via telefoon 040-2083665.