Mgr. Kuijpersplein 18 Afdrukken

Bestemmingsplan
Het plan betreft het veranderen van de huidige tennisbanen in terras met tuin. Om de gewenste (her)invulling van het gebied te kunnen realiseren, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

 

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is in te zien via de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl klik hier om rechtstreeks naar het plan te gaan.

Informatie
Informatie met mondelinge toelichting over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij team Ruimtelijke ontwikkeling en economie, cluster Ruimtelijke ordening. Daarvoor dient echter vooraf (telefonisch) een afspraak gemaakt te worden via telefoon 040-208 3479.