Unastraat Afdrukken

Unastraat
Voor het perceel Unastraat ongenummerd is een wijzigingsplan met de naam "Wijzigingsplan Unastraat" vastgesteld, waarin de bestemming van het perceel wordt gewijzigd van 'tuin I' en 'niet-industrieel bedrijfsterrein' naar 'woningen in de klasse E2e', 'tuin I', 'tuin II' en 'verkeersdoeleinden / ontsluitingsfunctie'. Het wijzigingsplan is op 17 december 2009 in werking getreden.

Klik hieronder op het betreffende deel van het ontwerpwijzigingsplan om dit in te zien:

Informatie
Informatie met mondelinge toelichting over het ontwerpwijzigingsplan is te verkrijgen bij de afdeling Beleid, Ontwikkeling en Ondersteuning, team Beleid en Strategie (ruimtelijke ordening). Daarvoor dient echter vooraf (telefonisch) een afspraak gemaakt te worden via telefoon 040-2083479.