Structuurvisie deel A Afdrukken

Vastgestelde Structuurvisie deel A, gemeente Valkenswaard

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Valkenswaard op 2 juli 2012 op grond van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening de Structuurvisie Valkenswaard deel A nieuwe stijl heeft vastgesteld. Dit deel van de structuurvisie dient als ruimtelijk toetsingskader en visie op hoofdlijnen gericht op de lange termijn. De visie formuleert niet alleen de ontwikkelingskoers voor de lange termijn maar biedt tevens het casco voor concrete projecten en plannen. Het is dus een toetsingskader, maar tegelijkertijd ook een inspiratiekader voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het ruimtelijk- functioneel programma en uitvoeringsplan voor de korte (en middellange)termijn zal nog worden uitgewerkt in deel B.

  

De vastgestelde documenten kunt u vinden op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl, klik hier om rechtstreeks naar de structuurvisie te gaan. Tevens kunt u de vastgestelde documenten vinden op de website van de gemeente Valkenswaard: www.valkenswaard.nl onder actueel, nota’s en notities onder het kopje bouwen, wonen en huisvesting.

De structuurvisie ligt tijdens openingstijden ook ter inzage in:

  • de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard, De Hofnar 15;
  • de leeszaal van de openbare bibliotheek, De Hofnar 12;
  • het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55;
  • De Belleman, in Dommelen, Bruninckxdal 2.

De structuurvisie treedt in werking daags na publicatie (16 augustus).

Informatie
Informatie met mondelinge toelichting op de ontwerpstructuurvisie is te verkrijgen bij het team ROE (ruimtelijke ontwikkeling en economie). Daarvoor dient echter vooraf (telefonisch) een afspraak gemaakt te worden via telefoonnummer 040-2283665.