Buitengebied 1998 2de PartiŽle herziening Afdrukken

Buitengebied 1998, 2e partiŽle herziening (gedeeltelijk vervallen)

Vastgesteld: 10 maart 2010
Onherroepelijk: 15 februari 2012

Het bestemmingsplan is grotendeels vervangen door het bestemmingsplan 'Buitengebied'.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan heeft betrekking op een aantal aspecten, te weten:
∑ de reparatie op onderdelen van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 1998 (naar aanleiding van onthoudingen van goedkeuring door eerdere besluiten van Gedeputeerde Staten en uitspraken van de Raad van State);
∑ herziening van het bestemmingsplan naar aanleiding van nieuwe beleidsontwikkelingen;
∑ doorwerking van relevante beleidsaspecten uit het Reconstructieplan Boven-Dommel;
∑ de inpassing van reeds doorlopen vrijstellings- en wijzigingsprocedures;
∑ de inpassing van bestaande initiatieven.


Informatie

Informatie over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel vooraf een afspraak maken via de website of telefonisch 040-2083444.