home
Haagstraat 55 Afdrukken

Bestemmingsplan Haagstraat 55

Vastgesteld: 22 oktober 2009
Onherroepelijk: 8 september 2010

Het plan betreft de ontwikkeling van de voormalige Protestants Christelijke Basisschool De Dorenhagen. Door de sloop van het pand kan een nieuwe ruimtelijke en functionele invulling worden gegeven aan het plangebied. In het ontwerpbestemmingsplan is aangegeven dat er ruimte is voor eengezinswoningen (rijwoningen en patiowoningen), inclusief de daarbij behorende openbare voorzieningen, zoals parkeerplaatsen. De huidige bestemming ‘Bijzondere bebouwing’ zal gewijzigd worden in de bestemmingen ‘Wonen’, ‘Groen’ en ‘Verkeer en verblijf’.

Klik hieronder op het betreffende deel van het bestemmingsplan om dit in te zien:


Informatie
Informatie over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel vooraf een afspraak maken via de website of telefonisch 040-2083444.