home
Dommelseweg 154/ Min. Aalbersestraat Afdrukken

Bestemmingsplan “Dommelseweg 154/ Min. Aalbersestraat”

Vastgesteld: 26 maart 2009
Onherroepelijk: 20 mei 2009

Op deze pagina's vindt u alle documenten van het bestemmingsplan "Dommelseweg 154/ Min. Aalbersestraat".Voor het perceel aan de Dommelseweg 154 is een bestemmingsplan vastgesteld, waarin op het achterste gedeelte van het perceel voorzien wordt in de realisering van één extra woning.

Klik hieronder op het betreffende deel van het ontwerp- bestemmingsplan om dit in te zien:


Informatie

Informatie over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel vooraf een afspraak maken via de website of telefonisch 040-2083444.