home
Borkel en Schaft Afdrukken

Borkel en Schaft 2007

Op deze pagina's vindt u alle documenten van het bestemmingsplan 'Borkel en Schaft 2007'.

Vastgesteld: 7 september 2007
Goedgekeurd: 13 mei 2008
Onherroepelijk: 4 september 2008

Het plangebied omvat de beide kernen Borkel en Schaft en probeert onder andere het IDOP (integraal dorpsontwikkelingsplan) te vertalen in een bestemmingsplan. Zo is een aantal nieuwe woningbouwlocaties in beeld.

Voor de aanleiding tot het opstellen van dit bestemmingsplan en wat daarmee wordt beoogd kunt u de plantoelichting en planvoorschriften raadplegen.

Klik hier voor de bijbehorende legenda.
Informatie
Informatie over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel vooraf een afspraak maken via de website of telefonisch 040-2083444.