home
Valkenswaard Noord Afdrukken

Op deze pagina's vindt u documenten van het door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant op 28 oktober 2008 gedeeltelijk goedgekeurde bestemmingsplan Valkenswaard Noord.

Het bestemmingsplan is op 28 februari 2007 door de gemeenteraad vastgesteld en op 28 oktober 2008 goedgekeurd door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord- Brabant. Het plan is op 25 december 2008 in werking getreden.

 

 

Het bestemmingsplan "Valkenswaard Noord" bestaat uit zeven deelgebieden: 

1. Gegraaf West

2. Gegraaf Oost

3. Kerkakkers

4. Sport en bedrijven Den Dries  

5. Geenhoven

6. Omgeving Eindhovenseweg Noord * 

7. Turfberg 

* Gedeputeerde Staten heeft goedkeuring onthouden aan de functionele aanduiding ‘h- 1’ (horeca in categorie 1) ten aanzien van het pand aan de Haagstraat 9. Op de plankaart (deelgebied 5. Omgeving Eindhovenseweg Noord) is dit perceel blauw omlijnd.

Door te klikken op een van de bovenvermelde deelgebieden wordt u automatisch geleid naar de betreffende plankaart voor dat deelgebied (PDF documenten).

Voorts kan een legendakaart(PDF document) geraadpleegd worden, naast de plantoelichting en –voorschriften (PDF document 3.4 Mb) en staat van inrichtingen (PDF document). Door te klikken op een van de cursief aangegeven woorden wordt u automatisch geleid naar de betreffende documenten.